Predsjednik

Sanja Gusić

Dopredsjenici
Sanja Miletić
Klara Ćurić

Upravni odbor
Sanja Gusić
Sanja Miletić
Klara Ćurić
Nataša Fazekaš
Željka Zdunić
Sanja Milanović
Goran Šantek
Irena Biličić
Sandra Galić
Nadzorni odbor
Marica Perše
Božica Sekelec
Nada Galiot
Sud Časti
Nada Banović
Branko Cvetnić
Mirjana Goluban
Tajnik
Nataša Fazekaš
Blagajnik
Dubravka Ćurić